ข้อมูลเมตาของเฟรม, ข้อมูลเมตาของเฟรม

ข้อมูลเมตาของเฟรมถูกนำมาใช้ใน Android 11 ในฐานะสมาชิกของโครงสร้างข้อมูล BufferDesc ฟิลด์ใหม่นี้ได้รับการประกาศเป็น vec<uint8_t> เพื่อรองรับรูปแบบข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดและไม่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการ EVS

struct BufferDesc {
  /**
   * HIDL counterpart of AHardwareBuffer_Desc. Please see
   * hardware/interfaces/graphics/common/1.2/types.hal for more details.
   */
  HardwareBuffer buffer;
  ...

  /**
   * Time that this buffer is being filled.
   */
  int64_t timestamp;

  /**
   * Frame metadata field. This is opaque to EVS manager.
   */
  vec<uint8_t> metadata;
};

HIDL vec<T> แสดงถึงอาร์เรย์ที่มีขนาดไดนามิกพร้อมข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัฟเฟอร์แยกต่างหาก อินสแตนซ์ดังกล่าวจะแสดงด้วยอินสแตนซ์ของ vec<T> ใน struct ซึ่งหมายความว่าการใช้งานไดรเวอร์ EVS Camera HAL เป็นเจ้าของข้อมูลเมตานี้ และควรล้างข้อมูลอย่างเหมาะสม มีสองวิธีในการกรอกข้อมูลเมตา:

 • ปรับขนาดคอนเทนเนอร์และกรอกข้อมูลโดยใช้ operator[]
    struct BufferDesc desc = {};
    ...
    desc.metadata.resize(10);
    for (auto i = 0; i < 10; ++i) {
      desc.metadata[i] = frameInfo[i];
    }
    ...
    
 • ใช้ setToExternal() เพื่อให้ vec<T> ชี้ไปที่โครงสร้างข้อมูลที่คุณกำหนดเอง
  struct BufferDesc desc = {};
  struct FrameMetadata metadata = {
    ...
  }; // this is in vendor-defined format.
  
  desc.metadata.setToExternal(&metadata, sizeof(metadata)); ...
,

ข้อมูลเมตาของเฟรมถูกนำมาใช้ใน Android 11 ในฐานะสมาชิกของโครงสร้างข้อมูล BufferDesc ฟิลด์ใหม่นี้ได้รับการประกาศเป็น vec<uint8_t> เพื่อรองรับรูปแบบข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดและไม่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการ EVS

struct BufferDesc {
  /**
   * HIDL counterpart of AHardwareBuffer_Desc. Please see
   * hardware/interfaces/graphics/common/1.2/types.hal for more details.
   */
  HardwareBuffer buffer;
  ...

  /**
   * Time that this buffer is being filled.
   */
  int64_t timestamp;

  /**
   * Frame metadata field. This is opaque to EVS manager.
   */
  vec<uint8_t> metadata;
};

HIDL vec<T> แสดงถึงอาร์เรย์ที่มีขนาดไดนามิกพร้อมข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัฟเฟอร์แยกต่างหาก อินสแตนซ์ดังกล่าวจะแสดงด้วยอินสแตนซ์ของ vec<T> ใน struct ซึ่งหมายความว่าการใช้งานไดรเวอร์ EVS Camera HAL เป็นเจ้าของข้อมูลเมตานี้ และควรล้างข้อมูลอย่างเหมาะสม มีสองวิธีในการกรอกข้อมูลเมตา:

 • ปรับขนาดคอนเทนเนอร์และกรอกข้อมูลโดยใช้ operator[]
    struct BufferDesc desc = {};
    ...
    desc.metadata.resize(10);
    for (auto i = 0; i < 10; ++i) {
      desc.metadata[i] = frameInfo[i];
    }
    ...
    
 • ใช้ setToExternal() เพื่อให้ vec<T> ชี้ไปที่โครงสร้างข้อมูลที่คุณกำหนดเอง
  struct BufferDesc desc = {};
  struct FrameMetadata metadata = {
    ...
  }; // this is in vendor-defined format.
  
  desc.metadata.setToExternal(&metadata, sizeof(metadata)); ...