מפתח מקומי

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


מזהה ומחזיר אם מדובר במפתח מקומי המריץ את Tradefed.

סיכום

בנאים ציבוריים

LocalDeveloper ()

שיטות ציבוריות

static void main (String[] mainArgs)

מחזירה קוד שגיאה 0 עבור מפתח מקומי, ולא אפס עבור לא מקומי.

בנאים ציבוריים

מפתח מקומי

public LocalDeveloper ()

שיטות ציבוריות

רָאשִׁי

public static void main (String[] mainArgs)

מחזירה קוד שגיאה 0 עבור מפתח מקומי, ולא אפס עבור לא מקומי.

פרמטרים
mainArgs String