Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BuddyInfoMetricCollector

public class BuddyInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BuddyInfoMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập phân mảnh theo các khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

BuddyInfoMetricCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

BuddyInfoMetricCollector

public BuddyInfoMetricCollector ()