Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BuddyInfoMetricCollector

public class BuddyInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BuddyInfoMetricCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập phân mảnh đều đặn.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

BuddyInfoMetricCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

BuddyInfoMetricCollector

public BuddyInfoMetricCollector ()