KoleksiyoncuYardımcısı

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


Çeşitli yerlerde ihtiyaç duyulan bazı IMetricCollector işlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olan yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

CollectorHelper ()

Genel yöntemler

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

Her IRemoteTest farklı bir örnek alması ve dahili durum ve çoklu başlatma sorunlarından kaçınmak için IMetricCollector klonlama yardımcısı.

Kamu inşaatçıları

KoleksiyoncuYardımcısı

public CollectorHelper ()

Genel yöntemler

klonKolektörler

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

Her IRemoteTest farklı bir örnek alması ve dahili durum ve çoklu başlatma sorunlarından kaçınmak için IMetricCollector klonlama yardımcısı.

Parametreler
originalCollectors : Klonlanacak orijinal koleksiyoncuların listesi.

İadeler
Klonlanmış IMetricCollector listesi.