Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

GraphicsStatsMetricCollector

public class GraphicsStatsMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.GraphicsStatsMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập số liệu thống kê về đồ họa theo các khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Phương pháp công khai

void collect ( ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Phương pháp công khai

sưu tầm

public void collect (ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Thông số
device ITestDevice

runData DeviceMetricData