Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

MemInfoMetricCollector

public class MemInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
     ↳ com.android.tradefed.device.metric.ScheduledDeviceMetricCollector
       ↳ com.android.tradefed.device.metric.MemInfoMetricCollector


A ScheduledDeviceMetricCollector to collect memory dumps at regular intervals.

Summary

Public methods

void collect(ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Public methods

collect

public void collect (ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Parameters
device ITestDevice

runData DeviceMetricData