Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ProcessMaxMemoryCollector

public class ProcessMaxMemoryCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ProcessMaxMemoryCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để đo mức sử dụng bộ nhớ cao nhất của các quy trình được chỉ định. Thu thập các giá trị sử dụng bộ nhớ PSS và USS (riêng tư bẩn) từ các meminfo kết xuất. Kết quả sẽ được báo cáo dưới dạng chỉ số chạy thử nghiệm với khóa ở dạng PSS # ProcName [#DeviceNum], tính bằng KB.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ProcessMaxMemoryCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

ProcessMaxMemoryCollector

public ProcessMaxMemoryCollector ()