Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

public class TemperatureCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.Tem Nhiệt độCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để đo nhiệt độ tối thiểu và tối đa của thiết bị. Hữu ích cho các bài kiểm tra hiệu suất thời gian dài để theo dõi nếu thiết bị quá nóng.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

TemperatureCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

Bộ điều chỉnh nhiệt độ

public TemperatureCollector ()