จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

InvocationScopeModule

public class InvocationScopeModule
extends AbstractModule

java.lang.Object
com.google.inject.AbstractModule
com.android.tradefed.guice.InvocationScopeModule


โมดูล Guice ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ในการเรียกใช้ TF เพื่อร้องขออ็อบเจ็กต์ที่รองรับ Guice-Tradefed

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

InvocationScopeModule ()
InvocationScopeModule ( InvocationScope scope)

วิธีการสาธารณะ

void configure ()

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule ()

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule (InvocationScope scope)

พารามิเตอร์
scope InvocationScope

วิธีการสาธารณะ

กำหนดค่า

public void configure ()