Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

com.android.tradefed.profiler.recorder

Interfejsy

IMetricsRecorder Rejestruje metryki, aby komunikować się bezpośrednio z ITestProfiler .

Zajęcia

NumericAggregateFunction Opakowanie BiFunction, które agreguje wartości liczbowe.
StubMetricsRecorder IMetricsRecorder który nic nie robi.
TraceLine Reprezentacja wiersza wyjściowego z / d / tracing / trace.
TraceMetric Klasa reprezentująca metrykę, którą TraceMetricsRecorder może otrzymać.
TraceMetricsRecorder IMetricsRecorder który rejestruje metryki pobrane z katalogu / d / tracing.
TraceParser Parser do interpretacji linii z / d / tracing / trace i kodowania ich jako TraceLine s.

Wyliczenia

MetricType TraceMetric opisujące różne sposoby TraceMetric .