קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SandboxInvocationRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


הפעל את הבדיקות הקשורות להזמנה בארגז החול.

סיכום

בנאים ציבוריים

SandboxInvocationRunner ()

שיטות ציבוריות

static boolean prepareAndRun ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

בצע הגדרות והפעל את הבדיקות.

בנאים ציבוריים

SandboxInvocationRunner

public SandboxInvocationRunner ()

שיטות ציבוריות

prepareAndRun

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

בצע הגדרות והפעל את הבדיקות.

פרמטרים
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

החזרות
boolean נכון אם הקריאה מוצלחת. שקר אחרת.