Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SandboxInwokacjaRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


Uruchom testy związane z wywołaniem w piaskownicy.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SandboxInvocationRunner ()

Metody publiczne

static boolean prepareAndRun ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

Wykonaj konfigurację i uruchom testy.

Konstruktorzy publiczni

SandboxInwokacjaRunner

public SandboxInvocationRunner ()

Metody publiczne

przygotuj i biegnij

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

Wykonaj konfigurację i uruchom testy.

Parametry
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

Zwroty
boolean Prawda, jeśli wywołanie się powiedzie. W przeciwnym razie fałsz.