Cihaz Kullanılabilir Denetleyicisi

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Bir modülün cihazı çevrimdışı durumda bırakmadığından emin olmak için denetleyici.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin.

kamu inşaatçılar

Cihaz Kullanılabilir Denetleyicisi

public DeviceAvailableChecker ()

Genel yöntemler

PostExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütüldükten sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException