קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ModuleMerger

public class ModuleMerger
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.testtype.suite.ModuleMerger


עוזר בכיתה לתפעול הקשורות למיזוג ITestSuite ו ModuleDefinition לאחר הפיצול.

סיכום

בונים ציבוריים

ModuleMerger ()

שיטות ציבוריות

static boolean arePartOfSameSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

מחזיר נכון אם שתי הסוויטות הן חלק מאותה פיצול מקורי.

static void mergeSplittedITestSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

מיזג את המודולים מסוויטה אחת לאחרת.

בונים ציבוריים

ModuleMerger

public ModuleMerger ()

שיטות ציבוריות

arePartOfSameSuite

public static boolean arePartOfSameSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

מחזיר נכון אם שתי הסוויטות הן חלק מאותה פיצול מקורי. לא נכון אחרת.

פרמטרים
suite1 ITestSuite

suite2 ITestSuite

החזרות
boolean

mergeSplittedITestSuite

public static void mergeSplittedITestSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

מיזג את המודולים מסוויטה אחת לאחרת.

פרמטרים
suite1 ITestSuite : הסוויטה שתקבל את המודול ITestSuite .

suite2 ITestSuite : הסוויטה שתעניק את המודול.