Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

RegexTrie.CompPattern

static class RegexTrie.CompPattern
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.RegexTrie.CompPattern


Wzorce nie są domyślnie porównywalne, co uniemożliwia pobranie ich z tablicy HashTable. Jest to prosta klasa pośrednicząca, która tworzy Pattern z działającą metodą equals(Object) .

Podsumowanie

Pola

protected final Pattern mPattern

Metody publiczne

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
Matcher matcher (String string)
String toString ()

Pola

mPattern

protected final Pattern mPattern

Metody publiczne

równa się

public boolean equals (Object other)

Parametry
other Object

Zwroty
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

dopasowanie

public Matcher matcher (String string)

Parametry
string String

Zwroty
Matcher

toString

public String toString ()

Zwroty
String