מחרוזות גרסה מורשות עבור Android 12

כפי שתואר בסעיף 3.2.2 של הגדרת תאימות 12 אנדרואיד , מחרוזות מסוימות בלבד הם מוותרים עבור נכס המערכה android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שאפליקציות ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים ניתנים לחיזוי עבור מחרוזת זו, וכדי שמשתמשי קצה יוכלו לזהות בקלות ובאמינות את גרסת האנדרואיד הפועלת במכשיריהם.

מכיוון שמהדורות הבאות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות התנהגות API כלשהי, ייתכן שמהדורות כאלה לא ילוו במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת אנדרואיד 12. הערכים מותר רק עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור אנדרואיד 12 הם:

  • 12