استفاده از داده Android

Android به کاربران کمک می کند تا نحوه استفاده دستگاه هایشان از داده های شبکه را درک و کنترل کنند. این میزان استفاده از داده ها را به طور كلی رصد می كند و از آستانه های هشدار یا محدودیت كه هنگام استفاده از یك سهمیه خاص ، اعلان ها را غیرفعال می كند یا داده های تلفن را غیرفعال می كند ، پشتیبانی می كند.

همچنین استفاده از داده ها بر اساس هر برنامه پیگیری می شود و به کاربران امکان می دهد تا در برنامه تنظیمات بصری بصورت تاریخی استفاده کنند. همچنین کاربران می توانند نحوه استفاده برنامه های خاص از داده ها را هنگام اجرا در پس زمینه مجاز بدانند.

اسناد موجود در این بخش برای یکپارچه سازی سیستم ها و اپراتورهای تلفن همراه در نظر گرفته شده است تا در توضیح جزئیات فنی که هنگام انتقال اندروید به دستگاه های خاص باید از آنها مطلع باشند ، کمک کند. این جزئیات در زیر خلاصه می شود و لیست پستی android-porting مکان مناسبی برای بحث بیشتر است.