Wykorzystanie danych Androida

Android pomaga użytkownikom zrozumieć i kontrolować sposób, w jaki ich urządzenia wykorzystują dane sieciowe. Monitoruje ogólne wykorzystanie danych i obsługuje ostrzeżenia lub progi limitów, które wyzwalają powiadomienia lub wyłączają dane mobilne, gdy użycie przekracza określony limit.

Użycie danych jest również śledzone dla poszczególnych aplikacji, umożliwiając użytkownikom wizualne przeglądanie historycznego użycia w aplikacji Ustawienia . Użytkownicy mogą również ograniczyć sposób, w jaki określone aplikacje mogą wykorzystywać dane podczas działania w tle.

Dokumentacja w tej sekcji jest przeznaczona dla integratorów systemów i operatorów komórkowych, aby pomóc wyjaśnić szczegóły techniczne, o których powinni wiedzieć podczas przenoszenia Androida na określone urządzenia. Te szczegóły są podsumowane poniżej, a lista mailingowa poświęcona przenoszeniu Androida jest dobrym miejscem do dalszej dyskusji.