Dozwolone ciągi wersji dla Androida 14

Jak opisano w sekcji 3.2.2 definicji zgodności systemu Android 14 , we właściwości systemowej android.os.Build.VERSION.RELEASE dozwolone są tylko niektóre ciągi znaków. Dzieje się tak dlatego, że aplikacje i witryny internetowe mogą opierać się na przewidywalnych wartościach tego ciągu, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo i niezawodnie zidentyfikować wersję Androida uruchomioną na ich urządzeniach.

Ponieważ kolejne wydania oprogramowania Android mogą zmieniać ten ciąg, ale nie zmieniać żadnego działania interfejsu API, do takich wydań nie może być dołączony nowy Dokument definicji zgodności. Na tej stronie wymieniono wersje obsługiwane przez system oparty na systemie Android 14. Jedyne dozwolone wartości dla android.os.Build.VERSION.RELEASE dla Androida 14 to:

  • 14