מחרוזות גרסה מותרות עבור אנדרואיד 4.4

כפי שמתואר בסעיף 3.2.2 של הגדרת התאימות של Android 4.4 , רק מחרוזות מסוימות מותרות עבור מאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שיישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכך משתמשי קצה יוכלו לזהות בקלות ובאמינות את גרסת האנדרואיד הפועלת במכשיריהם.

מכיוון שהגרסאות עוקבות של תוכנת אנדרואיד עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות שום התנהגות API, ייתכן שהגרסאות כאלה לא ילוו במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת אנדרואיד 4.4. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 4.4 הם:

  • 4.4
  • 4.4.1
  • 4.4.2
  • 4.4.3
  • 4.4.4