גרעינים קודמים (<=4.19)

סעיף קטן זה של מסמכים מתייחס רק לגרעין הקודם (<=4.19). אם אתה משתמש בליבה חדשה יותר, עיין במסמכים מחוץ לסעיף המשנה הזה.