Skonfiguruj programowanie na Androida

Android to stos oprogramowania typu open source stworzony dla szerokiej gamy urządzeń o różnych rozmiarach. Głównym celem Androida jest stworzenie otwartej platformy oprogramowania dostępnej dla operatorów, producentów OEM i programistów, aby urzeczywistnić ich innowacyjne pomysły i wprowadzić udany, rzeczywisty produkt, który poprawia wrażenia mobilne dla użytkowników.

Android został zaprojektowany tak, aby nie było centralnego punktu awarii, w którym jeden gracz w branży ogranicza lub kontroluje innowacje innego. Rezultatem jest pełny produkt konsumencki o jakości produkcyjnej z otwartym kodem źródłowym do dostosowywania i przenoszenia.

Szczegóły dotyczące platformy Android
Rysunek 1. Stos Android

Filozofia zarządzania

Grupa firm znana jako Open Handset Alliance (OHA), kierowana przez Google, stworzyła Androida. Obecnie wiele firm — zarówno pierwotni członkowie OHA, jak i inne — zainwestowało w Androida. Firmy te przeznaczyły znaczne zasoby inżynieryjne na ulepszenie Androida i wprowadzenie urządzeń z Androidem na rynek.

Firmy, które zainwestowały w Androida, zrobiły to, ponieważ uważamy, że niezbędna jest otwarta platforma. Android jest celowo i jawnie przedsięwzięciem typu open source (w przeciwieństwie do wolnego oprogramowania); grupa organizacji o wspólnych potrzebach zgromadziła zasoby, aby współpracować nad pojedynczą implementacją wspólnego produktu. Przede wszystkim filozofia Androida jest pragmatyczna. Celem jest wspólny produkt, który każdy współtwórca może dostosować i dostosować.

Oczywiście niekontrolowane dostosowywanie może prowadzić do niezgodnych implementacji. Aby temu zapobiec, projekt Android Open Source Project (AOSP) utrzymuje program zgodności z systemem Android , który określa, co to znaczy być zgodnym z systemem Android i czego wymaga się od producentów urządzeń, aby osiągnąć ten status. Każdy może korzystać z kodu źródłowego Androida w dowolnym celu, a wszystkie zgodne z prawem zastosowania są mile widziane. Aby jednak wziąć udział we wspólnym ekosystemie aplikacji, które budujemy wokół Androida, twórcy urządzeń muszą uczestniczyć w Programie zgodności z Androidem.

AOSP jest prowadzony przez Google, który utrzymuje i rozwija Androida. Chociaż Android składa się z wielu podprojektów, AOSP jest stricte zarządzaniem projektami. Postrzegamy Androida i zarządzamy nim jako pojedynczym, całościowym produktem oprogramowania, a nie dystrybucją, specyfikacją czy zbiorem części zamiennych. Naszym zamiarem jest, aby twórcy urządzeń przenosili Androida na urządzenie; nie implementują specyfikacji ani nie zarządzają dystrybucją.