Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PolecenieFileParser

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser dla pliku zawierającego zestaw linii poleceń.

Składnia podanego pliku powinna być ciągiem wierszy. Każda linia to polecenie; czyli konfiguracja plus jej opcje:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class CommandFileParser.CommandLine

Konstruktorzy publiczni

CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozwinięcia makr

Konstruktorzy publiczni

PolecenieFileParser

public CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnim przeanalizowanym pliku poleceń.

Zwroty

parseFile

public  parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozwinięcia makr

Parametry
file File : ERROR(/File) do przeanalizowania

Zwroty
lista przeanalizowanych poleceń

Rzuty
jeśli nie udało się odczytać pliku
ConfigurationException jeśli zawartość pliku nie mogła zostać przeanalizowana