Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Console.CaptureList

protected static class Console.CaptureList
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.CaptureList


Một loại tiện lợi cho List<List<String>>