با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


شی to نگهداری اطلاعات برای className و شماره ظاهری آن (مثلاً اگر یک پیکربندی دوبار شی the یکسانی داشته باشد ، شماره اول اولین شماره ظاهر را خواهد داشت).