ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


ออบเจกต์เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับ className และหมายเลขลักษณะที่มี (เช่น ถ้าการกำหนดค่ามีออบเจกต์เดียวกันสองครั้ง รายการแรกจะมีหมายเลขลักษณะแรก)