קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


מיכל לתגובה IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)