IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


Kontener odpowiedzi na wywołanie IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)