BluetoothConnectionStateCollector

public class BluetoothConnectionStateCollector
extends BluetoothConnectionLatencyCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.HostStatsdMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionLatencyCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionStateCollector


Bu toplayıcı, BluetoothConnectionStateChanged metriklerini toplayacak ve her profil için bağlantı durumu numarasını kaydedecektir.

Özet

kamu inşaatçılar

BluetoothConnectionStateCollector ()

Korumalı yöntemler

void processStatsReport ( ITestDevice device, InputStreamSource dataStream, DeviceMetricData runData)

Alt sınıflar, gerekirse Statsd metrik raporunu işleme yöntemini uygulayabilir.

kamu inşaatçılar

BluetoothConnectionStateCollector

public BluetoothConnectionStateCollector ()

Korumalı yöntemler

processStatsRaporu

protected void processStatsReport (ITestDevice device, 
        InputStreamSource dataStream, 
        DeviceMetricData runData)

Alt sınıflar, gerekirse Statsd metrik raporunu işleme yöntemini uygulayabilir. Belirli bir cihazdan metrik rapor için çağrılır.

parametreler
device ITestDevice : statsd raporunun geldiği cihazı test edin

dataStream InputStreamSource : Giriş akışı olarak istatistik raporu

runData DeviceMetricData : İşlenen metriklerin depolanacağı hedef