קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

InvocationScoped

public abstract @interface InvocationScoped
implements Annotation

com.android.tradefed.guice.InvocationScoped