גוגל מחויבת לקדם הון גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מיתרי גרסא מותרים לאנדרואיד 10

כמתואר בסעיף 3.2.2 להגדרת תאימות Android 10 , רק מחרוזות מסוימות אפשריות עבור נכס המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שאפליקציות ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכך שמשתמשי הקצה יכולים לזהות בקלות ובאמינות את גרסת האנדרואיד הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שהפרסומים הבאים של תוכנת אנדרואיד עשויים לשנות את המחרוזת הזו, אך לא לשנות כל התנהגות ממשק API, ייתכן שפרסומים כאלה לא ילוו במסמך הגדרת תאימות חדש. בדף זה מופיעות הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת אנדרואיד 10. הערכים המותרים היחידים ל- android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור אנדרואיד 10 הם:

  • 10