מחרוזות גרסה מורשות ל- Android 11

כמתואר בסעיף 3.2.2 של הגדרת התאימות ל- Android 11 , רק מחרוזות מסוימות מותרות למאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שיישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכדי שמשתמשי הקצה יוכלו לזהות בקלות ובמהימנות את גרסת Android הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שגרסאות עוקבות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות כל התנהגות API, ייתכן שמהדורות כאלה אינן מלוות במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת Android 11. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 11 הם:

  • 11