גוגל מחויבת לקדם הון גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

מיתרי גרסאות מותרים לאנדרואיד 2.1

כמתואר בסעיף 3.2.2 להגדרת תאימות Android 2.1 , רק מחרוזות מסוימות אפשריות עבור נכס המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שאפליקציות ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכך משתמשי קצה יוכלו לזהות בקלות ובאמינות את גרסת האנדרואיד הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שהפרסומים הבאים של תוכנת אנדרואיד עשויים לשנות את המחרוזת הזו, אך לא לשנות כל התנהגות ממשק API, ייתכן שפרסומים כאלה לא ילוו במסמך הגדרת תאימות חדש. בדף זה מופיעות הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת Android 2.1. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 2.1 הם:

  • 2.1

  • 2.1 עדכון 1