מחרוזות גרסה מורשות לאנדרואיד 4.3

כמתואר בסעיף 3.2.2 של הגדרת התאימות ל- Android 4.3 , רק מחרוזות מסוימות מותרות למאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא כי יישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכך משתמשי הקצה יוכלו לזהות בקלות ובמהימנות את גרסת אנדרואיד הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שגרסאות עוקבות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות כל התנהגות API, ייתכן שמהדורות כאלה אינן מלוות במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת Android 4.3. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 4.3 הם:

  • 4.3
  • 4.3.1