מחרוזות גרסה מותרות עבור Android 4.4

כמתואר בסעיף 3.2.2 בהגדרת התאימות של Android 4.4 , רק מחרוזות מסוימות מותרות למאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שיישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכדי שמשתמשי הקצה יוכלו לזהות בקלות ובמהימנות את גרסת Android הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שגרסאות עוקבות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות כל התנהגות API, ייתכן שמהדורות כאלה אינן מלוות במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת Android 4.4. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 4.4 הם:

  • 4.4
  • 4.4.1
  • 4.4.2
  • 4.4.3
  • 4.4.4