מחרוזות גרסה מורשות ל- Android 5.0

כמתואר בסעיף 3.2.2 בהגדרת התאימות של Android 5.0 , רק מחרוזות מסוימות מותרות למאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא שיישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכדי שמשתמשי הקצה יוכלו לזהות בקלות ובמהימנות את גרסת Android הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שמהדורות אחרונות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות התנהגות API כלשהי, ייתכן שמהדורות כאלה אינן מלוות במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת Android 5.0. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 5.0 הם:

  • 5.0
  • 5.0.1
  • 5.0.2