מחרוזות גרסה מורשות ל- Android 8.1

כמתואר בסעיף 3.2.2 להגדרת תאימות אנדרואיד 8.1 , רק מחרוזות מסוימות מותרות למאפיין המערכת android.os.Build.VERSION.RELEASE . הסיבה לכך היא כי יישומים ואתרי אינטרנט עשויים להסתמך על ערכים צפויים עבור מחרוזת זו, וכך משתמשי הקצה יוכלו לזהות בקלות ובמהימנות את גרסת אנדרואיד הפועלת במכשירים שלהם.

מכיוון שגרסאות עוקבות של תוכנת Android עשויות לשנות מחרוזת זו, אך לא לשנות כל התנהגות API, ייתכן שמהדורות כאלה אינן מלוות במסמך הגדרת תאימות חדש. דף זה מפרט את הגרסאות המותרות על ידי מערכת מבוססת אנדרואיד 8.1. הערכים המותרים היחידים עבור android.os.Build.VERSION.RELEASE עבור Android 8.1 הם:

  • 8.1