גרעינים קודמים (<=4.19)

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

סעיף קטן זה של מסמכים מתייחס רק לגרעין הקודם (<=4.19). אם אתה משתמש בליבה חדשה יותר, עיין במסמכים מחוץ לסעיף המשנה הזה.