AutoThreadMutex Sınıf Başvurusu

AutoThreadMutex Sınıf Başvurusu

#include < NfcAdaptation.h >

Genel Üye İşlevleri

AutoThreadMutex ( ThreadMutex ve m)
gerçek ~ AutoThreadMutex ()
işleç ThreadMutex & ()
operatör pthread_mutex_t * ()

Detaylı Açıklama

NfcAdaptation.h dosyasının 53. satırındaki tanım .

Constructor & Destructor Belgeleri

sanal ~ AutoThreadMutex ( )
gerçek

Üye İşlev Belgeleri

operatör pthread_mutex_t * ( )
Çizgide

NfcAdaptation.h dosyasının 59. satırındaki tanım .

işleci ThreadMutex & ( )
Çizgide

NfcAdaptation.h dosyasının 58. satırındaki tanım .


Bu sınıfa ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: