Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Odwołanie do klasy AutoThreadMutex

Odwołanie do klasy AutoThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

Funkcje członka publicznego

AutoThreadMutex ( ThreadMutex & m)
wirtualny ~ AutoThreadMutex ()
operator ThreadMutex & ()
operator pthread_mutex_t * ()

szczegółowy opis

Definicja w linii 53 pliku NfcAdaptation.h .

Dokumentacja konstruktora i niszczyciela

wirtualny ~ AutoThreadMutex ( )
wirtualny

Dokumentacja funkcji składowej

operator pthread_mutex_t * ( )
inline

Definicja w linii 59 pliku NfcAdaptation.h .

operator ThreadMutex & ( )
inline

Definicja w linii 58 pliku NfcAdaptation.h .


Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z następującego pliku: