Informacje o klasie NfcAdaptation

#include < NfcAdaptation.h >

Funkcje członka publicznego

wirtualny ~NfcAdaptacja ()
próżnia Zainicjuj ()
próżnia Sfinalizuj ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
próżnia Pobierz oprogramowanie sprzętowe ()

Statyczne funkcje członka publicznego

statyczne NfcAdaptacja i Uzyskac instancje ()

szczegółowy opis

Definicja w linii 64 pliku NfcAdaptation.h .

Dokumentacja konstruktora i destruktora

wirtualny ~ NfcAdaptacja ( )
wirtualny

Dokumentacja funkcji członka

unieważnij pobieranie oprogramowania sprzętowego ( )
unieważnij Zakończ ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
statyczna adaptacja Nfc i GetInstance ( )
statyczny
void Zainicjuj ( )

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z następującego pliku: