Odniesienie do klasy ThreadCondVar

Odniesienie do klasy ThreadCondVar

#include < NfcAdaptation.h >

Dziedziczy ThreadMutex .

Funkcje członka publicznego

ThreadCondVar ()
wirtualny ~Wartość wątku ()
próżnia sygnał ()
próżnia Czekać ()
operator pthread_cond_t * ()
operator pthread_mutex_t * ()
- Funkcje członka publicznego odziedziczone z ThreadMutex
ThreadMutex ()
wirtualny ~Mutex wątku ()
próżnia zamek ()
próżnia odblokować ()
operator pthread_mutex_t * ()

szczegółowy opis

Definicja w linii 40 pliku NfcAdaptation.h .

Dokumentacja konstruktora i destruktora

wirtualny ~ ThreadCondVar ( )
wirtualny

Dokumentacja funkcji członka

operator pthread_cond_t * ( )
wbudowane

Definicja w linii 47 pliku NfcAdaptation.h .

operator pthread_mutex_t * ( )
wbudowane

Definicja w linii 48 pliku NfcAdaptation.h .

sygnał nieważny ( )
puste czekanie ( )

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z następującego pliku: