הפניה לכיתה ThreadMutex

הפניה למחלקה ThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

בירושה על ידי ThreadCondVar .

פונקציות חבר ציבור

ThreadMutex ()
וירטואלי ~ ThreadMutex ()
בָּטֵל נעילה ()
בָּטֵל לפתוח ()
מפעיל pthread_mutex_t * ()

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 28 בקובץ NfcAdaptation.h .

תיעוד קונסטרוקטור ומשחת

וירטואלי ~ ThreadMutex ( )
וירטואלי

תיעוד פונקציות חבר

נעילת ריק ( )
מפעיל pthread_mutex_t * ( )
בשורה

הגדרה בשורה 35 בקובץ NfcAdaptation.h .

ביטול נעילה ( )

התיעוד למחלקה זו נוצר מהקובץ הבא: