עיון במדריך חומרה

עיון במדריך חומרה

קבצים

קוֹבֶץ activity_recognition.h [קוד]
קוֹבֶץ audio.h [קוד]
קוֹבֶץ audio_alsaops.h [קוד]
קוֹבֶץ audio_effect.h [קוד]
קוֹבֶץ audio_policy.h [קוד]
קוֹבֶץ bluetooth.h [קוד]
קוֹבֶץ boot_control.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_av.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_common_types.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_gatt.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_gatt_client.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_gatt_server.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_gatt_types.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_hf.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_hf_client.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_hh.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_hl.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_mce.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_pan.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_rc.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_sdp.h [קוד]
קוֹבֶץ bt_sock.h [קוד]
קוֹבֶץ camera.h [קוד]
קוֹבֶץ camera2.h [קוד]
קוֹבֶץ camera3.h [קוד]
קוֹבֶץ camera_common.h [קוד]
קוֹבֶץ consumerir.h [קוד]
קוֹבֶץ context_hub.h [קוד]
קוֹבֶץ fb.h [קוד]
קוֹבֶץ fingerprint.h [קוד]
קוֹבֶץ fused_location.h [קוד]
קוֹבֶץ gatekeeper.h [קוד]
קוֹבֶץ gps.h [קוד]
קוֹבֶץ gps_internal.h [קוד]
קוֹבֶץ gralloc.h [קוד]
קוֹבֶץ hardware.h [קוד]
קוֹבֶץ hdmi_cec.h [קוד]
קוֹבֶץ hw_auth_token.h [קוד]
קוֹבֶץ hwcomposer.h [קוד]
קוֹבֶץ hwcomposer2.h [קוד]
קוֹבֶץ hwcomposer_defs.h [קוד]
קוֹבֶץ input.h [קוד]
קוֹבֶץ keymaster0.h [קוד]
קוֹבֶץ keymaster1.h [קוד]
קוֹבֶץ keymaster2.h [קוד]
קוֹבֶץ keymaster_common.h [קוד]
קוֹבֶץ keymaster_defs.h [קוד]
קוֹבֶץ lights.h [קוד]
קוֹבֶץ local_time_hal.h [קוד]
קוֹבֶץ memtrack.h [קוד]
קוֹבֶץ nfc.h [קוד]
קוֹבֶץ nfc_tag.h [קוד]
קוֹבֶץ nvram.h [קוד]
קוֹבֶץ nvram_defs.h [קוד]
קוֹבֶץ power.h [קוד]
קוֹבֶץ qemu_pipe.h [קוד]
קוֹבֶץ qemud.h [קוד]
קוֹבֶץ radio.h [קוד]
קוֹבֶץ sensors.h [קוד]
קוֹבֶץ sound_trigger.h [קוד]
קוֹבֶץ thermal.h [קוד]
קוֹבֶץ tv_input.h [קוד]
קוֹבֶץ vehicle.h [קוד]
קוֹבֶץ vehicle_camera.h [קוד]
קוֹבֶץ vibrator.h [קוד]
קוֹבֶץ vr.h [קוד]