_bluetooth_sdp_hdr Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_hdr Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

typy_bluetooth_sdp typ
bt_uuid_t uuid
uint32_t nazwa_usługi_długość
znak * Nazwa serwisu
int32_t rfcomm_channel_number
int32_t l2cap_psm
int32_t wersja_profilu

szczegółowy opis

Definicja w linii 38 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

int32_t l2cap_psm

Definicja w linii 44 pliku bt_sdp.h .

int32_t wersja_profilu

Definicja w linii 45 pliku bt_sdp.h .

int32_t rfcomm_channel_number

Definicja w linii 43 pliku bt_sdp.h .

char* nazwa_usługi

Definicja w linii 42 pliku bt_sdp.h .

uint32_t nazwa_usługi_długość

Definicja w linii 41 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 39 pliku bt_sdp.h .

Definicja w linii 40 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h