_bluetooth_sdp_mas_record Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_mas_record Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t mas_instancja_id
uint32_t obsługiwane_funkcje
uint32_t obsługiwane typy_wiadomości

szczegółowy opis

Definicja w linii 68 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 69 pliku bt_sdp.h .

uint32_t mas_instance_id

Definicja w linii 70 pliku bt_sdp.h .

uint32_t obsługiwane_funkcje

Definicja w linii 71 pliku bt_sdp.h .

uint32_t obsługiwane typy_wiadomości

Definicja w linii 72 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h