_bluetooth_sdp_mns_record Struct Reference

_bluetooth_sdp_mns_record Struct Reference

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t obsługiwane_features

szczegółowy opis

Definicja w linii 75 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 76 pliku bt_sdp.h .

uint32_t supported_features

Definicja w linii 77 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / bt_sdp.h