_bluetooth_sdp_ops_record Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_ops_record Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
int support_formats_list_len
uint8_t supported_formats_list [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 90 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 91 pliku bt_sdp.h .

uint8_t supported_formats_list [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

Definicja w linii 93 pliku bt_sdp.h .

int supported_formats_list_len

Definicja w linii 92 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / bt_sdp.h