_ התייחסות למבנה הזמן

_ התייחסות למבנה הזמן

#include < buildcfg.h >

שדות נתונים

ארוך זְמַן
קצר מילימיטם
קצר אזור זמן
קצר dstflag

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 92 בקובץ buildcfg.h .

תיעוד בשטח

dstflag קצר

הגדרה בשורה 97 בקובץ buildcfg.h .

מילימטר קצר

הגדרה בשורה 95 בקובץ buildcfg.h .

הרבה זמן

הגדרה בשורה 94 בקובץ buildcfg.h .

אזור זמן קצר

הגדרה בשורה 96 בקובץ buildcfg.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חיצוני / libnfc-nci / src / include / buildcfg.h