_timeb Odniesienie do struktury

_timeb Odniesienie do struktury

#include < buildcfg.h >

Pola danych

długi czas
krótki mililitm
krótki strefa czasowa
krótki dstflaga

szczegółowy opis

Definicja w linii 92 pliku buildcfg.h .

Dokumentacja terenowa

krótka flaga dst

Definicja w linii 97 pliku buildcfg.h .

krótki mililitm

Definicja w linii 95 pliku buildcfg.h .

długi czas

Definicja w linii 94 pliku buildcfg.h .

krótka strefa czasowa

Definicja w linii 96 pliku buildcfg.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: